Gorący Temat

Jesteśmy na Patronite !

today12 stycznia 2023 63

Background
share close

Jesteśmy na Patronite! ☞ https://patronite.pl/RadioHeaven
Wiele osób zwraca się do nas z pytaniami o to, jak można nas wesprzeć. Zawsze odpowiadamy, że ważne dla nas jest to, że mamy Wasze zaufanie i że wzmacniacie w nas przekonaniu o tym, że warto działać, podobnie jak inne fantastyczne osoby i organizacje dążące do podobnego celu.
Bardzo doceniamy każdą chęć wsparcia, niezależnie od jego formy. Wiemy też, że części z Was zależy na możliwości przekazywania drobnego wsparcia finansowego naszych działań — dlatego, by wyjść temu naprzeciw, po namyśle, postanowiliśmy uruchomić taką możliwość za pośrednictwem Patronite.pl.
Na naszym profilu szczegółowo opisujemy cele, jakie chcemy zrealizować, koncentrując się na tych, które trudno nam jest sfinansować w ramach funduszy, które inwestujemy ze środków własnych , skoncentrowanych na działaniach projektowych.
Możecie przeczytać o tym tutaj ☞ https://patronite.pl/RadioHeaven

We are on Patronite! ☞ https://patronite.pl/RadioHeaven
Many people turn to us with questions about how we can breathe. We always answer that it is important for us that we have your trust and that you strengthen us in such a way that it is worth acting, just like other fantastic people and actions pursuing a goal.
We greatly appreciate every support, from its form. Also consider that some of you depend on the possibility of financial support for our activities – therefore, by meeting this, after thinking, only thanks to this possibility through Patronite.pl.
On our website, we have collected goals that we want to support, focus on those that are difficult for us to finance with funds that we invest with operating funds focused on project activities.
You can read about it here ☞ https://patronite.pl/RadioHeaven

 

Written by: Radio Heaven

Oceń

0%